1. List otwarty do WCz. P. Kukiza

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK                                           Sanok, 05.05.2016 38-500 Sanok   W.Cz. Paweł Kukiz Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej L I S T  O T W A R T Y Szanowny Panie Pawle! Wygląda na to, iż musimy zrobić Panu przykrość. W związku z utworzeniem Stowarzyszenia Rolników i Konsumentów – Kukiz’15, apelujemy do wszystkich zaprzyjaźnionych rolników i przedsiębiorców: Koledzy, nie dajcie się złapać, po raz kolejny, politykom […]

Czytaj więcej