WŁADZE

Karol Skorek – absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Entuzjasta przedwojennej teorii ekonomii. W swojej publicystyce, głównie na łamach kwartalnika Myśl.pl i Magna Polonia, stara się budować nowoczesną ideę narodową. Były członek Zespołu Tańca Ludowego UMCS, NZS UMCS i Brygady Lubelskiej ONR. W SPiR SWOJAK pełni funkcję Prezesa Zarządu.

 

Artur Szczepek – absolwent Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Członek Brzozowskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Brzozowie. Publicysta kwartalnika Magna Polonia. Działacz społeczny i polityczny. Członek zarządu osiedla Nr 2 w Brzozowie. Zainteresowania: ekonomia (szczególnie krakowska szkoła w ekonomii), historia oraz polityka. W SPiR SWOJAK pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.

 

 

Mariusz Patey – absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Słuchacz Oxford Brooks University (MBA). Dyrektor Instytutu im. Romana Rybarskiego. Członek Zarządów i Rad Nadzorczych spółek prawa kapitałowego. Obszar zainteresowań: sektor B&R, edukacja, geoekonomia, socjoekonomia. Działacz społeczno-polityczny o katolicko-narodowych poglądach. Członek założyciel ZChN . Doradca wojewody lubuskiego w latach 1999-2000 r. Analityk, publicysta, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Ruchu Edukacji Narodowej. W SPiR SWOJAK pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

Daniel Witowski – absolwent polityki społecznej (licencjat) i politologii w specjalizacji administracja publiczna (studia magisterskie) na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Publicysta i zastępca redaktora naczelnego tygodnika “Polska Niepodległa”, rzecznik prasowy Instytutu im. Romana Rybarskiego. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Pasjonat historii współczesnej i orędownik myśli społeczno-ekonomicznej prof. Romana Rybarskiego. W SPiR SWOJAK pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.