64. Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK w sprawie uchwalenia przez Sejm RP projektu ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK Sanok, 20.09.2020 38-500 Sanok ul. Sadowa 30/9 O Ś W I A D C Z E N I E Zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK w sprawie uchwalenia przez Sejm RP projektu ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw W związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nowelizacji ustawy […]

Czytaj więcej