10. Walne Zebranie Członków w dniu 13.02.2017

Dnia 01.02.2017 dotychczasowy Wiceprezes Zarządu złożył pisemną rezygnację z działalności w SPiR SWOJAK. W związku z powyższym dziękujemy p. Arkadiuszowi Strembickiemu za wkład i pracę wniesioną w rozwój stowarzyszenia. Realizujący postulaty zawarte w statucie, w dniu 13.02.2017 odbyło się Walne Zebranie Członków, na mocy którego p. Artur Szczepek został wybrany na nowego Wiceprezesa Zarządu. Gratulujemy […]

Czytaj więcej

9. Oświadczenie SPiR SWOJAK w sprawie umowy CETA

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK                                     Sanok, 16.02.2017 38-500 Sanok O Ś W I A D C Z E N I E W związku z przyjęciem przez Parlament Europejski kontrowersyjnej umowy handlowej CETA, oświadczamy, iż SPiR SWOJAK stanowczo sprzeciwia się wszelkim próbom mającym na celu podporządkowanie polskiego rolnictwa oraz biznesu pod dyktando wielkich, międzynarodowych korporacji. Nasze STOWARZYSZENIE opowiada się za obroną rodzinnych gospodarstw rolnych. Nie chcemy potężnych, […]

Czytaj więcej

8. Władza wprowadza GMO tylnymi drzwiami?

Informujemy, że 2 grudnia podczas głosowania w Sejmie przyjęto ustawę o nasiennictwie, w której znajdują się bardzo KONTROWERSYJNE zapisy ZEZWALAJĄCE na obrót i wpisywanie do krajowego rejestru GMO. Więcej można przeczytać na poniższej stronie, prowadzonej przez Ekocentrum_ICPPC: http://www.icppc.pl/…/szokujaca-zmiana-polityki-pis-otwier…/ Aby uchronić Polskę prze uprawami GMO, trzeba koniecznie wprowadzić zakaz obrotu nasionami i roślinami GMO, zamykając dziurawe […]

Czytaj więcej

6. Polacy przeciwko CETA!

W związku z zagrożeniami jakie niosą ze sobą niektóre umowy międzynarodowe, postanowiliśmy dołączyć, jako SPiR SWOJAK, do akcji Polacy przeciwko CETA, organizowanej przez Młodzież Wszechpolską. Warto zadać sobie w tym miejscy pytanie o to, czy zwiększenie przychodów kilku wielkich koncernów w jakiś sposób poprawi dobrobyt przeciętnego Polaka? Czy zwiększenie importu mięsa napompowanego sterydami i hormonami […]

Czytaj więcej

4. Akademia patriotów – partnerstwo

W dniu wczorajszym tj. w sobotę 16 lipca Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK podpisało porozumienie o współpracy instytucjonalnej z Fundacją Akademia Patriotów. Sygnatariuszem porozumienia z ramienia naszego stowarzyszenia był wiceprezes Zarządu Pan Arkadiusz Strembicki, natomiast ze strony naszych nowych partnerów prezes Zarządu Fundacji Akademia Patriotów Pan Zbigniew Jarząbek. Zawarte porozumienie zakłada szeroką współpracę zarówno lokalną […]

Czytaj więcej

2. Rzecznik Prasowy oraz Dział Współpracy i Rozwoju

 Uchwała 7/2016 dotycząca powołania Rzecznika Prasowego Na mocy § 49 ust. 15 Statutu Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK, Zarząd podejmuje decyzję o powołaniu Przemysława Patryka Kicowskiego na funkcję Rzecznika Prasowego stowarzyszenia. Do zadań Rzecznika Prasowego SPiR SWOJAK należy: kształtowanie wizerunku stowarzyszenia, zwłaszcza dbanie o jego prestiż poprzez przygotowywanie i przekazywanie informacji dla mediów w imieniu […]

Czytaj więcej

1. List otwarty do WCz. P. Kukiza

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK                                           Sanok, 05.05.2016 38-500 Sanok   W.Cz. Paweł Kukiz Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej L I S T  O T W A R T Y Szanowny Panie Pawle! Wygląda na to, iż musimy zrobić Panu przykrość. W związku z utworzeniem Stowarzyszenia Rolników i Konsumentów – Kukiz’15, apelujemy do wszystkich zaprzyjaźnionych rolników i przedsiębiorców: Koledzy, nie dajcie się złapać, po raz kolejny, politykom […]

Czytaj więcej