Karol Skorek

Biografia (Karol Skorek):

Urodziłem się 26 marca 1990 r. w Lublinie. Jednak przez całe życie byłem związany z Sanokiem. Ukończyłem Szkołę Podstawową Nr 2 w Sanoku, Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Zofii w Sanoku, II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie. Studia podjąłem na UMCS. Wtedy też zrozumiałem, że nasz kraj potrzebuje silnej gospodarki, aby zatrzymać exodus młodego pokolenia na zachód. Podczas nauki w Lublinie natrafiłem na postać prof. R. Rybarskiego, którego poglądy do dziś mnie inspirują. Ten zapomniany endecki ekonomista głosił, iż Polska potrzebuje do rozwoju dwóch rzeczy: wolności gospodarczej oraz silnego udziału krajowych przedsiębiorstw w handlu, przemyśle i usługach. Podzielając te poglądy postanowiłem zaangażować się w działalność lubelskiego środowiska patriotycznego. Po jakimś czasie, za pomocą kolegów, zreaktywowałem zapomnianą akcję „Swój do swego po swoje„. Już po zakończeniu studiów powołałem do życia Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK, gdzie pełnię funkcję Prezesa Zarządu. 

Zawodo: behapowiec. Z zamiłowania: nadal ekonomista. W wolnym czasie: entuzjasta tańca towarzyskiego i ludowego.

Wizja Polski:

 • Niebo — błękitne.
 • Trawa — zielona.
 • Sztucer — w każdym polskim domu na ścianie.
 • Lokalny bimber i swojska kiełbasa — sprzedawane na każdej nadwiślańskiej ulicy.
 • Podatki i daniny — możliwie niskie.
 • Kryminaliści — ulokowani w zimnych celach.

Uzasadniając te powyższe, napisane w sposób humorystyczny, poglądy, od siebie mogę dodać, że chciałbym żyć w kraju, w którym jednostka posiada szeroki zakres wolności ekonomicznej. Przeraża mnie sytuacja, w której urzędnicy krępują każdy przejaw drobnej przedsiębiorczości, jednocześnie z radością promując różnorakie programy socjalne.

Dobrobyt narodu rodzi się z pracy sektora prywatnego. Biurokracja może wyłącznie produkować stosy papieru oraz konsumować to, co wytwarzają produktywni obywatele lub poddani. 

Wierzę, że każda polska rodzina powinna posiadać broń palną, by móc bronić się przed napaścią i własnym rządem. Inspirują mnie słowa T. Jeffersona, który twierdził, iż: „Drzewo Wolności trzeba podlewać od czasu do czasu krwią patriotów i tyranów„.

Bez wątpienia należy wrócić do kary głównej, gdyż bez tego środka penitencjarnego nie można mówić o jakiejkolwiek sprawiedliwości. Podstawą wszelkich społeczeństw cywilizowanych jest prawo talionu: oko za oko, ząb za ząb.

Wykształcenie:

 • UMCS – Ekonomia. Tytuł pracy magisterskiej: „Myśl społeczna i ekonomiczna Romana Rybarskiego”.

Tytuły zawodowe:

 • rolnik,
 • rzeźnik-wędliniarz,
 • technik ogrodnik,
 • technik BHP,
 • technik rachunkowości,
 • technik administracji.

Znajomość języków obcych:

 • angielski (zaawansowany),
 • niemiecki (średniozaawansowany),
 • rosyjski (podstawowy).

Kursy, certyfikaty, zaświadczenia:

 • prowadzący strzelanie,
 • inspektor ochrony przeciwpożarowej,
 • szkolenie z przeprowadzania instruktażu stanowiskowego,
 • wymagania PIP stawianie dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi w świetle obowiązujących przepisów na 2018 r.,
 • bezpieczeństwo pracowników i urządzeń w odniesieniu do wymagań dyrektywy ATEX i maszynowej,
 • bezpieczeństwo pracy w środowisku zagrożonym wybuchem,
 • nowe wymagania odnośnie systemu oceny zgodności oraz użytkowania maszyn,
 • kurs komputerowy (60 godzin),
 • auditor wewnętrzny systemu zarządznia BHP,
 • auditor wewnętrzny wg PN-EN ISO 19011:2012,
 • sere poziom A,
 • certyfikat bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie,
 • rozporządzenie o ochronie danych osobowych,
 • operator wózków jezdniowych podnośnikowych z wymianą butli gazowych kat. I, II, III WJO (z egzaminem UDT),
 • próbna ewakuacja, gaszenie pożaru, pierwsza pomoc
 • kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi apteczek w wymiarze 8 godzin,
 • metodyka prowadzenia szkoleń BHP,
 • pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia,
 • pedagogiczny dla instruktorów stanowisk BHP,

Studia podyplomowe:

 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy;
 • Technika z informatyką;
 • Przygotowanie pedagogiczne.

Odznaczenia:

 • Zasłużony honorowy dawca krwi II stopnia.

Kursy i stopnie wojskowe:

 • Podporucznik rezerwy.
 • Kurs zmiany specjalizacji na ASzWoj

Artykuły w prasie:

 

 • Magna Polonia. 36/2023. Ukropolin – szansa czy zagrożenie?
 • Magna Polonia. 35/2023. Żenujący wyścig pokrzywdzonych.
 • Magna Polonia. 33/2022. Kara główna jako metoda uzdrowienia społeczeństwa.
 • Magna Polonia. 32/2022. Lewicowcy i lewacy – kim oni są?
 • Magna Polonia. 27/2021. Dlaczego wielkie koncerny walczą z konserwatyzmem obyczajowym?
 • Magna Polonia. 12/2018. Deszcz siarki i ognia – jedyne lekarstwo dla Sodomy.
 • Magna Polonia. 8/2018. Dlaczego lewicę należy obalić?
 • Magna Polonia. 7/2018. Korzyści i zagrożenia globalizacji.
 • Magna Polonia. 6/2017. O co walczy prawica?
 • Magna Polonia. 5/2017. Problem końca pracy w gospodarce kapitalistycznej.
 • Magna Polonia. 4/2017. Patologie i wspaniałości współczesnej gospodarki kapitalistycznej
 • Magna Polonia. 3/2017. Korzyści i zagrożenia wynikające z wolnego handlu.
 • Magna Polonia. 2/2016. Problem nierówności ekonomicznych w gospodarce kapitalistycznej.
 • Magna Polonia. 1/2016. Zalety i wady gospodarki kapitalistycznej.
 • Magna Polonia. 6/2014. Kredyt hipoteczny.
 • Magna Polonia. 4/2013. Założenia i zagrożenia paktu fiskalnego.
 • Magna Polonia. 2/2012.  Ostatnie tchnienie Bismarcka, czyli o repartycyjnym systemie emerytalnym słów kilka.

 

 • Myśl.pl. Numer 36 (2/2016). Upadek i odrodzenie państwowości naszej.
 • Myśl.pl. Numer 35 (1/2016). Narodowiec wobec tradycji.
 • Myśl.pl. Numer 34  (2/2015). Roman Rybarski i Adam Heydel – analiza porównawcza i Nasza narodowość i nasze wyzwania.
 • Myśl.pl. Numer 33 (1/2015). Charakter narodowy jako przyczyna sukcesów i niepowodzeń i Andrzej Wierzbicki – zapomniany kapitalista.
 • Myśl.pl. Numer 32 (3/2014). Odrodzenie realizmu politycznego i Rozważania na temat solidaryzmu narodowego.
 • Myśl.pl. Numer 30 (1/2014). Naród jako wspólnota.

 

 • Zawsze Wierni. Nr 231. 2/2024. Chrześcijaństwo a patriotyzm konsumencki.

 


Artykuły w Internecie:


Wywiady:


Dorobek naukowy (ORCID ID: 0000-0002-1495-1865):


Książki: