MISJA CKZ SWOJAK

Centrum Kształcenia Zawodowego SWOJAK działa pod patronatem Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK. Naszym celem jest prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie:

  • bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),
  • ochrony przeciwpożarowej,
  • prawa, zarządzania i ekonomii,
  • metodyki szkoleń stanowiskowych,
  • ekonomii, rachunkowości, sprzedaży, marketingu, public relations, handlu nieruchomościami,
  • ochrony danych osobowych,
  • bezpieczeństwo informacji,
  • ochrony środowiska.

Jesteśmy wpisani do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych oraz do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Numer RSPO: 272155

RIS Numer ewidencyjny:2.18/00046/2020