1. List otwarty do WCz. P. Kukiza

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK                                           Sanok, 05.05.2016

38-500 Sanok

 

W.Cz. Paweł Kukiz
Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej

L I S T  O T W A R T Y

Szanowny Panie Pawle!

Wygląda na to, iż musimy zrobić Panu przykrość. W związku z utworzeniem Stowarzyszenia Rolników i Konsumentów – Kukiz’15, apelujemy do wszystkich zaprzyjaźnionych rolników i przedsiębiorców:
Koledzy, nie dajcie się złapać, po raz kolejny, politykom na haczyk!
Aby można było mówić o prawdziwej działalności społecznej, nie może ona wychodzić od kół poselskich, partii politycznych czy wąskiej grupy oligarchów. Prawdziwa działalność społeczna to naród, który bierze sprawy w swoje ręce!
Nasze stowarzyszenie powstało właśnie w taki oddolny sposób. Działaliśmy przez szereg lat jako indywidualni działacze społeczni, pod szyldem historycznego hasła „Swój do swego po swoje”, cały czas promując patriotyzm konsumencki. W końcu postanowiliśmy, że trzeba postawić odważny krok naprzód. Jesteśmy już legalnie działającą organizacją. Dzięki temu coraz szersze grupy społeczne są zainteresowane naszą inicjatywą.
Trapi nas wyłącznie jedna kwestia. Panie Pawle! Po co Pan dzieli, kiedy można łączyć? Dlaczego chce Pan stworzyć kolejną inicjatywę, gdy wszyscy rolnicy, konsumenci i przedsiębiorcy mogą spokojnie odnaleźć się właśnie u nas – SWOJAKÓW!
Organizacje powinny ze sobą współpracować – wtedy występują przecież efekty synergii. Dlatego prosimy Wasz klub parlamentarny – zajmijcie się, jako politycy, pisaniem ustaw, a nie mąceniem wody w środowiskach biznesowych. Kolejna organizacja może wyłącznie osłabić nasze środowisko, ponieważ szybko zniechęci coraz to kolejne grupy osób do jakiejkolwiek aktywności. Wszędzie tam, gdzie rozpoczyna się polityka, możemy znaleźć sobkostwo, koteryjność i draństwo. Będąc tego świadomi zapisaliśmy w naszym statucie apolityczność, gdyż wiemy, iż politycy deprawują społeczeństwo.
Gdy piszemy niniejszy list, nie kieruje nami zawiść. Chcemy zwyczajnie, by już nigdy więcej żaden Polak nie czuł się rozczarowany, nie czuł zniechęcenia do aktywizmu społecznego. Swojaków interesuje wyłącznie służba Polsce. Są to piękne słowa. Jednak w naszych ustach brzmią prawdziwie, a wśród polityków – raczej cynicznie.

Przesyłamy wyrazu szacunku

Karol Skorek – Prezes Zarządu
Arkadiusz Strembicki – Wiceprezes Zarządu