19. Warsztaty medialne w Brzozowie

Zapraszamy wszystkich do udziału w warsztatach medialnych, które odbędą się 22.04.2017 r. w brzozowskiej restauracji “Myla” na ulicy Staszica 1 o godzinie 10:00.

Warsztaty dziennikarskie

Termin: 22.04.2017 r.  (spotkanie I)

Lokalizacja: Brzozów

Koncepcja:

Liczba informacji trafiających każdego dnia do mediów, a za ich pośrednictwem do odbiorców przekazu informacyjnego rośnie w sposób lawinowy praktycznie z dnia na dzień. Ten proces stanowi wyzwania zarówno z punktu widzenia dziennikarza, zmuszonego do selekcji najważniejszych informacji i przedstawiania ich w określonym kontekście, jak i odbiorcy, który często ma problem z dokonaniem oceny trafiającego do niego przekazu i oddzieleniem przysłowiowego „ziarna od plew”, a co za tym idzie z wypracowaniem faktycznego obrazu rzeczywistości.

Wobec powyższego, zasadnym jest przekazywanie dobrych praktyk z zakresu funkcjonowania mediów osobom, które dopiero planują lub zaczynają pracować jako dziennikarze. Zapoznanie się z procesami jakie zachodzą w mediach przy obróbce i przekazie informacji byłoby zresztą wskazane dla jak najszerszego grona odbiorców, tak, by nauczyć ich krytycznego podejścia do przekazywanych przez media wiadomości.

Warsztaty te są skierowane przede wszystkim do osób, które planują związać swoją przyszłość z zawodem dziennikarza, jednak mogą okazać się ciekawą dla każdego, kto chce nauczyć się krytycznego podejścia do rzeczywistości, zwłaszcza w sferze dotyczącej polityki i wydarzeń międzynarodowych, a więc w obszarach, gdzie możliwości samodzielnej weryfikacji informacji są poważnie ograniczone.

Grupa docelowa:

Młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci pierwszych lat studiów zainteresowani tematyką związaną z polityką zagraniczną, stosunkami międzynarodowymi i dziennikarstwem. W tym zwłaszcza młodzież ostatnich klas szkół średnich rozważająca podjęcie studiów we wskazanych specjalizacjach.

Cel:

Przekazanie uczestnikom warsztatów wiedzy w tematyce związanej z podstawami warsztatu pracy dziennikarskiej, podstawowych umiejętności z zakresu poszukiwania, analizy i krytycznej oceny informacji.

Oczekiwane rezultaty:

Nabycie przez uczestnika warsztatów podstawowych umiejętności w zakresie:

– umiejętności poszukiwania, selekcji, oceny wiarygodności informacji na dany temat,

– przygotowywania krótkich tekstów informacyjnych na dany temat (tzw. dziennikarstwo newsowe),

– znajomości podstaw aktualnych procesów i zjawisk związanych z funkcjonowaniem współczesnych mediów, w tym zwłaszcza mediów w Internecie (informacyjnych i społecznościowych),

 

Ramowy program:

Spotkanie I

1) praca dziennikarska – charakter, zasady, „jasne” i „ciemne” strony zawodu dziennikarza. Problem obiektywizmu w dziennikarstwie.

2) dziennikarstwo informacyjne – cechy charakterystyczne tej formy pracy dziennikarskiej, podstawy warsztatu dziennikarskiego (kwestie takie jak „gorący temat”, obecność dziennikarza na miejscu zdarzenia, specjalizacja w dziennikarstwie, itp.).

3) metodologia przygotowania tekstów w dziennikarstwie informacyjnym. Praktyczne wskazówki dot. pisania newsów.

4) praca własna: przygotowanie newsa/ów na dany temat na kolejne spotkanie.

Spotkanie II

1) omówienie przygotowanych przez uczestników tekstów informacyjnych. Korekta ewentualnych błędów i poprawki.

2) Publicystyka i jej cechu charakterystyczne. Różnice pomiędzy dziennikarstwem newsowym i publicystycznym.

3) Media społecznościowe i ich rola we współczesnym dziennikarstwie.

Spotkanie III

1) Zjawisko wojny informacyjnej.

2) Podstawy analizy informacji. Przebieg, etapy, charakter i cele procesu analizy informacyjnej.

Spotkanie IV

1) Zwiedzanie Polskiego Radia w Rzeszowie

2) Szkolenie na ostro przed kamerą

3) Autoprezentacja oraz walka ze stresem