2. Rzecznik Prasowy oraz Dział Współpracy i Rozwoju

 Uchwała 7/2016

dotycząca powołania Rzecznika Prasowego

Na mocy § 49 ust. 15 Statutu Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK, Zarząd podejmuje decyzję o powołaniu Przemysława Patryka Kicowskiego na funkcję Rzecznika Prasowego stowarzyszenia.

Do zadań Rzecznika Prasowego SPiR SWOJAK należy:

  • kształtowanie wizerunku stowarzyszenia, zwłaszcza dbanie o jego prestiż poprzez przygotowywanie i przekazywanie informacji dla mediów w imieniu stowarzyszenia;

  • organizacja i obsługa medialna spotkań władz stowarzyszenia z przedstawicielami mediów;

  • bieżąca współpraca z władzami i jednostkami stowarzyszenia w zakresie przepływu informacji;

  • informowanie opinii publicznej o aktualnych, istotnych wydarzeniach z życia stowarzyszenia;

  • monitoring prasy ogólnopolskiej i lokalnej pod kątem tematyki związanej z patriotyzmem konsumenckim;

  • gromadzenie informacji prasowych dotyczących działalności stowarzyszenia;

  • autoryzowanie przekazywanych do mediów informacji o stowarzyszeniu;

  • udzielaniu odpowiedzi na publikacje prasowe, programy radiowe i telewizyjne dotyczące stowarzyszenia oraz zapytania ze strony mediów;

  • współpraca przy przygotowywaniu oficjalnych wystąpień zarządu stowarzyszenia.

Uchwała została przyjęta w drodze głosowania i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za przyjęciem uchwały głosowały wszystkie osoby obecne na zebraniu.

Prezes Zarządu                 Wiceprezes Zarządu

Karol Skorek                      Arkadiusz Strembicki