24. Uchwała Zarządu SPiR SWOJAK w sprawie Instytutu im. R. Rybarskiego

Aby lepiej realizować cele statutowe SPiR SWOJAK, Zarząd organizacji podjął decyzję o fuzji stowarzyszenia z Instytutem im. Romana Rybarskiego. Instytut będzie think-tankiem działającym  jako wyspecjalizowany oddział stowarzyszenia.  Poniżej załączamy treść uchwały.


 

UCHWAŁA ZARZĄDU

STOWARZYSZENIA PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW SWOJAK

———————————————————————————————————————————–

Uchwała 2/2017

dotycząca powołania Instytutu im. Romana Rybarskiego

Na mocy § 57, § 58, § 59, § 60 Statutu Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK, powołujemy komórkę organizacyjną o nazwie „Instytut im. Romana Rybarskiego”.

Instytut im. Romana Rybarskiego jest think tankiem działającym przy Stowarzyszeniu Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK.

Instytut im. Romana Rybarskiego nie posiada własnej osobowości prawnej oraz odrębnego budżetu.

Zadaniem Instytutu im. Romana Rybarskiego jest:

  • tworzenie projektów ustaw, raportów i analiz oraz opracowywanie artykułów.

Instytut im. Romana Rybarskiego składa się z:

  • zespołu eksperckiego;

  • władz w postaci Dyrektora instytutu i Sekretarza instytutu.

Na pozycję Dyrektora Instytutu im. Romana Rybarskiego wyznacza się Mariusza Bernarda Pateya (wpisany do rejestru członków pod numerem 3).

Na pozycję Sekretarza Instytutu im. Romana Rybarskiego wyznacza się Artura Szczepka (wpisany do rejestru członków pod numerem 17).

Dyrektor Instytutu im. Romana Rybarskiego ma za zadanie sformować zespół ekspercki.

Każdy członek zespołu eksperckiego musi dołączyć do Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK.

Zespół ekspercki ma zajmować się m.in. zagadnieniami z zakresu:

  • kryzysu instytucjonalnego rodziny;
  • zapaści demograficznej;
  • edukacji, nauki;
  • gospodarki;
  • systemu ubezpieczeń emerytalnych, zdrowotnych;
  • ordynacji podatkowej;
  • władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

Skład zespołu eksperckiego zostanie zatwierdzony na mocy odrębnej uchwały, na wniosek Dyrektora Instytutu im. Romana Rybarskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem 18.04.2017

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

Karol Skorek Artur Szczepek

———————————————————————————————————————————–