31. Czy Sanok potrzebuje patriotyzmu konsumenckiego? [wideo]

W dniu 1 lipca 2017 r. o godz. 17.00 miało miejsce spotkanie środowisk patriotycznych Sanoka i okolic. Podczas spotkania wyświetlono film dotyczący szkoły krakowskiej w ekonomii oraz omówiono konieczność sformalizowania struktur narodowych. Ponadto p. Karol Skorek wygłosił referat pt. „Czy Sanok potrzebuje patriotyzmu konsumenckiego?”.