33. Umowa współpracy ze Stowarzyszeniem „Wolni Obywatele”

W dniu 3 sierpnia 2017 r. zawarliśmy porozumienie o współpracy instytucjonalnej ze Stowarzyszeniem „Wolni Obywatele”.
Ze strony SPiR SWOJAK umowę podpisali:
p. Karol Skorek – Prezes Zarządu”
p. Artur Szczepek – Wiceprezes Zarządu.

Ze strony Strony Stowarzyszenia „Wolni Obywatele” umowę podpisał:
p. Stefan Oleszczuk – Prezes Zarządu;

Obie organizacje zobowiązują się do współpracy społeczno-politycznej w zakresie:

  • Rozwiązań wolnorynkowych (m.in. „Państwo Minimum”,”Gmina Minimum”)
  • Walki z nadużywaniem władzy, korupcją, przesadną biurokratyzacją i nepotyzmem
  • Wzmacniania skuteczności i autonomii wolnorynkowych samorządów
  • Uproszczania i wzmacniania stabilności prawa
  • Wzmacniania i promowania wolnorynkowej polskiej gospodarki
  • Promocja postaw pro-obywatelskich
  • Łączenie i wspieranie polskich przedsiębiorców
  • Promowania patriotyzmu konsumenckiego jako swoistej wartości w procesie podejmowania decyzji o zakupie towarów przez konsumenta w ramach gospodarki wolnorynkowej

 

Ponadto p. Stefan Oleszczuk został sympatykiem SPiR SWOJAK.