4. Akademia patriotów – partnerstwo

partnerstwo

W dniu wczorajszym tj. w sobotę 16 lipca Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK podpisało porozumienie o współpracy instytucjonalnej z Fundacją Akademia Patriotów. Sygnatariuszem porozumienia z ramienia naszego stowarzyszenia był wiceprezes Zarządu Pan Arkadiusz Strembicki, natomiast ze strony naszych nowych partnerów prezes Zarządu Fundacji Akademia Patriotów Pan Zbigniew Jarząbek. Zawarte porozumienie zakłada szeroką współpracę zarówno lokalną jak i ogólnopolską, wzajemną promocję oraz wspólną organizację przedsięwzięć mających na celu propagowanie wolności gospodarczej i patriotyzmu konsumenckiego.