43. Wojciech Kempa o patriotyzmie konsumenckim [wideo]

Krótka wypowiedź red. naczelnego kwartalnika “Magna Polonia” dotycząca patriotyzmu konsumenckiego i akcji “Swój do swego po swoje”. Spotkanie z red. Kempą dotyczące Armii Krajowej miało miejsce 1 grudnia 2017 r. o godz. 19.00. Postanowiliśmy skorzystać z okazji, by dowiedzieć się, jakie jest zdanie p. redaktora na temat patriotyzmu ekonomicznego.