58. Komunikat SPiR SWOJAK oraz Instytutu im. Romana Rybarskiego

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK jako podmiot, którego częścią jest think-thank Instytut im. Romana Rybarskiego, informuje, że p. Mariusz Patey nie jest członkiem formalnym Stowarzyszenia (oraz Instytutu). Dlatego też p. Mariusz Patey nie jest uprawniony do działania w imieniu Stowarzyszenia oraz reprezentowania Instytutu, a także nie jest uprawniony do posługiwania się nazwą, wizerunkiem, znakiem oraz innymi dobrami zarówno Stowarzyszenia jak i Instytutu, objętymi ochroną prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.

Pragniemy dobitnie podkreślić, że Zarząd SPiR SWOJAK, nie angażuje się i nie będzie angażował się politycznie. Jeżeli zajdzie taka konieczność, nasza organizacja będzie dochodzić swoich praw na drodze prawnej w stosunku do osób, które w sposób ostentacyjny łamią postanowienia zawarte w statucie organizacji.