76. Oświadczenie SPiR SWOJAK w sprawie konieczności budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego

W związku z działaniami zagranicznych lobbystów, jako Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników Swojak, pragniemy wyrazić stanowcze słowa potępienia wobec wszelkich arbitralnych decyzji politycznych godzących w projekt budowy CPK. Jednocześnie apelujemy o zamanifestowanie swojego sprzeciwu wobec wszelkich działań, które godzą w polską rację stanu oraz polski interes narodowy i które stanowią zagrożenie względem poważnych inwestycji naszego kraju.

Każdy rozsądny ekonomista zgodzi się, iż przedsiębiorstwa działające w ramach wolnego rynku potrzebują zaplecza infrastrukturalnego zapewnionego przez państwo. Aby nadążyć za ekonomicznym rozwojem świata, niezbędne są nam również lotnicze węzły transportowe. Współcześnie stoimy przed wielką szansą zostania hubem logistycznym i hubem cargo dla gospodarek azjatyckich, co stanowi jednocześnie ogromną szansę dla krajowego rynku pracy, jak również duże zagrożenie dla interesów wielu państw unijnych – z tych właśnie kręgów płyną słowa potępienia względem tak ważnego projektu jak CPK.

Ze względu na toczącą się wojnę rosyjsko-ukraińską nie możemy zapomnieć, iż duże lotniska umożliwiają przerzut jednostek wojskowych, sprzętu, towarów i pomocy humanitarnej. W sytuacji konfliktu zbrojnego rozwinięty port lotniczy ułatwi tym samym działanie wschodniej flanki NATO. Dlatego też nie pozwólmy, aby niedojrzałe konflikty pomiędzy organizacjami politycznymi przysłoniły nam priorytety związane z szeroko pojętym dobrem oraz bezpieczeństwem Polski.

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego to „okno na świat”, które stanie się kołem zamachowym polskiej gospodarki. Jest to projekt kluczowy dla dalszego rozwoju infrastruktury transportowej, poprawy konkurencyjności gospodarki oraz wzmocnienia pozycji kraju jako ważnego węzła logistycznego i komunikacyjnego w Europie. Tak jak przed stu laty nowoczesny port w Gdyni pobudził rodzimą produkcję oraz umożliwił jej ekspansję na inne rynki, tak dzisiaj CPK pozwoli naszej gospodarce odnosić triumfy.

Zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK

Karol Skorek – Prezes Zarządu

Artur Szczepek – Wiceprezes Zarządu