INSTYTUT IM. R. RYBARSKIEGO

Instytut im. Romana Rybarskiego jest niezależnym i nienastawionym na zysk ośrodkiem edukacyjnym, odwołującym się do tradycji szkoły krakowskiej w ekonomii XX w.
Misją centrum jest szerzenie wiedzy w społeczeństwie na tematy związane z szeroko pojętą ekonomią, badanie gospodarki rynkowej oraz działanie na rzecz wolnego rynku opartego na trzech filarach: wolności, własności i sprawiedliwości. Prowadzimy badania i proponujemy rozwiązania zasadniczych problemów przed jakimi postawiona jest Polska i Polacy:

  • kryzys instytucjonalny rodziny;

  • zapaść demograficzna;

  • edukacja, nauka;

  • gospodarka;

  • systemy ubezpieczeń emerytalnych,zdrowotnych;

  • ordynacja podatkowa;

  • władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza.