14. Bezpieczeństwo energetyczne międzymorza: co dalej z “WHITE STREAM”?

Bezpieczeństwo energetyczne międzymorza jest absolutnie kluczową kwestią, natomiast stabilne dostawy gazu do regionu są priorytetowe. Bezpieczeństwa gazowe Europy Centralnej i Wschodniej opiera się na kilku mechanizmach: portach odbioru LNG na Morzach: Bałtykim (Polska), Adriatyckim (Chorwacja) i Czarnym (Ukraina), spiętym docelowo interkonektorem na Węgrzech, do których tranportujemy ropę z Iranu i Kataru drogą morską; poza tym […]

Czytaj więcej

13. Stanowisko organizacji pozarządowych w sprawie funkcjonowania funduszy norweskich

Wyrażamy sprzeciw wobec obecnie przyjętego modelu wydatkowania środków z finansowanych głównie przez Norwegię funduszy EOG na działania organizacji pozarządowych. Ma on formę faktycznego monopolu jednego podmiotu, który został upoważniony do ich przekazywania innym organizacjom – założonej przez George’a Sorosa Fundacji im. Stefana Batorego, współpracującej w ostatnich latach z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży. Środki, które […]

Czytaj więcej

12. Słowo o polskim górnictwie

Przemysł wydobywczy  był i jest w  Polsce znaczącym komponentem w wytwarzanym PKB. Przypomnijmy  przedsiębiorców śląskich Karola Godula,  Aleksandra Pszczyńskiego-Hochberga z powodzeniem budujących przemysł śląski. Truizmem jest stwierdzenie, że zasoby naturalne są wartością, którą należy gospodarzyć wyjątkowo rozważnie, gdyż kopaliny raz wydobyte już pod ziemię nie wrócą.

Czytaj więcej

10. Walne Zebranie Członków w dniu 13.02.2017

Dnia 01.02.2017 dotychczasowy Wiceprezes Zarządu złożył pisemną rezygnację z działalności w SPiR SWOJAK. W związku z powyższym dziękujemy p. Arkadiuszowi Strembickiemu za wkład i pracę wniesioną w rozwój stowarzyszenia. Realizujący postulaty zawarte w statucie, w dniu 13.02.2017 odbyło się Walne Zebranie Członków, na mocy którego p. Artur Szczepek został wybrany na nowego Wiceprezesa Zarządu. Gratulujemy […]

Czytaj więcej

9. Oświadczenie SPiR SWOJAK w sprawie umowy CETA

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK                                     Sanok, 16.02.2017 38-500 Sanok O Ś W I A D C Z E N I E W związku z przyjęciem przez Parlament Europejski kontrowersyjnej umowy handlowej CETA, oświadczamy, iż SPiR SWOJAK stanowczo sprzeciwia się wszelkim próbom mającym na celu podporządkowanie polskiego rolnictwa oraz biznesu pod dyktando wielkich, międzynarodowych korporacji. Nasze STOWARZYSZENIE opowiada się za obroną rodzinnych gospodarstw rolnych. Nie chcemy potężnych, […]

Czytaj więcej

8. Władza wprowadza GMO tylnymi drzwiami?

Informujemy, że 2 grudnia podczas głosowania w Sejmie przyjęto ustawę o nasiennictwie, w której znajdują się bardzo KONTROWERSYJNE zapisy ZEZWALAJĄCE na obrót i wpisywanie do krajowego rejestru GMO. Więcej można przeczytać na poniższej stronie, prowadzonej przez Ekocentrum_ICPPC: http://www.icppc.pl/…/szokujaca-zmiana-polityki-pis-otwier…/ Aby uchronić Polskę prze uprawami GMO, trzeba koniecznie wprowadzić zakaz obrotu nasionami i roślinami GMO, zamykając dziurawe […]

Czytaj więcej

6. Polacy przeciwko CETA!

W związku z zagrożeniami jakie niosą ze sobą niektóre umowy międzynarodowe, postanowiliśmy dołączyć, jako SPiR SWOJAK, do akcji Polacy przeciwko CETA, organizowanej przez Młodzież Wszechpolską. Warto zadać sobie w tym miejscy pytanie o to, czy zwiększenie przychodów kilku wielkich koncernów w jakiś sposób poprawi dobrobyt przeciętnego Polaka? Czy zwiększenie importu mięsa napompowanego sterydami i hormonami […]

Czytaj więcej