SYMPATYCY

janprzybyl

dr Jan Przybył – teolog, wieloletni wykładowca historii kultury polskiej i historii Kościoła. Kiedy po raz pierwszy wysłuchaliśmy wykładu Pana Doktora o historycznej genezie hasła „Swój do swego po swoje”, byliśmy zachwyceni tym, że są jeszcze osoby, które zachowują pamięć o walce gospodarczej Polaków w okresie zaborów. Następnie dość szybko nawiązaliśmy kontakt i od razu znaleźliśmy wspólny język. Doktor Przybył głosi, między innymi, że:

– prywatyzację, przeprowadzoną w latach 90., należy ocenić bezwzględnie negatywnie;

– podstawą polskiej gospodarki powinien być przemysł i rolnictwo, a nie usługi;

– receptą na dużą część naszych bolączek jest wolna przedsiębiorczość.

 

Stefan Oleszczuk – polski polityk, legendarny „Człowiek z Kamienia”, który jako jeden z nielicznych dążył do tego, by polski samorząd stał się ostoją wolności. Podczas swojej kadencji burmistrza w Kamieniu Pomorskim dążył do stworzenia tzw. „gminy minimum”, wprowadzając wiele wolnorynkowych reform, jak chociażby:

– zmniejszenie biurokracji;

– obniżenie wszystkich podatków i opłat lokalnych;

– przyznawanie nielimitowanych ilości koncesji na alkohole;

– zaprzestanie budowy mieszkań komunalnych;

– sprywatyzowanie dzierżawionych dotychczas lokali użytkowych;

– zaprzestanie finansowania z budżetu gminy budowy obiektów sportowych czy kulturalnych.