WŁADZE

Karol Skorek – absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Entuzjasta przedwojennej teorii ekonomii. W swojej publicystyce stara się budować nowoczesną ideę narodową. Były członek Zespołu Tańca Ludowego UMCS, NZS UMCS. W SPiR SWOJAK pełni funkcję Prezesa Zarządu (czytaj więcej).

Artur Szczepekabsolwent Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Rolników Swojak , członek Instytutu im. Romana Rybarskiego. W kadencji 2014/2018 asystent burmistrza Brzozowa. Dyrektor Gabinetu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Obszar zainteresowań naukowych to historia przedwojennej myśli ekonomicznej, szczególnie krakowska szkoła ekonomii oraz decentralizacja.

  

Marek Szatkowski – absolwent szkoły aspirantów PSP w Poznaniu. Strażak w służbie czynnej. Właściciel przedsiębiorstwa ArtGarage, zajmującego się lakiernictwem artystycznym. Entuzjasta historii, militariów i wszelkich prac plastyczno-malarskich. Autor wielu murali o tematyce patriotycznej. W SPiR SWOJAK pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

Kacper Ryniak – absolwent Gospodarki w Ekosystemach Rolnych i Leśnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku. Członek Instytutu im. Romana Rybarskiego. W SPiR SWOJAK pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Cezary Skwarło Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Prawa i Administracji. Z wykształcenia administratywista. W latach 2019-2021 urzędnik państwowy. Aktualnie sekretarz Towarzystwa Ekonomistów i Przedsiębiorców im. Juliana Dunajewskiego oraz Instytutu im. Romana Rybarskiego. Pracował w sektorze publicznym, korporacyjnym jak i pozarządowym. W SPiR SWOJAK pełni funkcję członka Komisji Rewizyjnej.