64. Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK w sprawie uchwalenia przez Sejm RP projektu ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK Sanok, 20.09.2020 38-500 Sanok ul. Sadowa 30/9 O Ś W I A D C Z E N I E Zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK w sprawie uchwalenia przez Sejm RP projektu ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw W związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nowelizacji ustawy […]

Czytaj więcej

62. Jacek Janas nowym Ambasadorem Kampanii Społecznej „Swój do swego po swoje”

Uchwała 1/2020 dotycząca powołania oficjalnego Ambasadora Kampanii Społecznej „Swój do swego po swoje” z dnia 18.06.2020 Na mocy § 50 i § 16 Statutu Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK, Zarząd podejmuje decyzję o mianowaniu p. Jacka Janasa na oficjalnego Ambasadora Kampanii Społecznej “Swój do swego po swoje”. Uchwała została przyjęta w drodze głosowania i wchodzi […]

Czytaj więcej

60. Nowy partner SPiR SWOJAK

Pragniemy poinformować, że od dziś oficjalnym partnerem medialnym kampanii społecznej Swój do swego po swoje została gazeta lokalna z Krosna KrosnoSfera. Znajdziecie państwo tam relacje z codziennej działalności Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników “Swojak” oraz wszystko to co dotyczy naszych działań w ramach akcji promowania patriotyzmu konsumenckiego.

Czytaj więcej

54. SWOJAK na otwarciu Oddziału Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Krakowie!

W otwarciu pierwszego terenowego Oddziału Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Krakowie (6 grudnia br.) uczestniczyli: wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, Roman Kluska, dr Marcin Chmielowski (Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości , Grzegorz Piątkowski, przedstawiciele Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników “Swojak” Artur Szczepek i mecenas Jacek Janas […]

Czytaj więcej