64. Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK w sprawie uchwalenia przez Sejm RP projektu ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK Sanok, 20.09.2020 38-500 Sanok ul. Sadowa 30/9 O Ś W I A D C Z E N I E Zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK w sprawie uchwalenia przez Sejm RP projektu ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw W związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nowelizacji ustawy […]

Czytaj więcej

62. Jacek Janas nowym Ambasadorem Kampanii Społecznej „Swój do swego po swoje”

Uchwała 1/2020 dotycząca powołania oficjalnego Ambasadora Kampanii Społecznej „Swój do swego po swoje” z dnia 18.06.2020 Na mocy § 50 i § 16 Statutu Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK, Zarząd podejmuje decyzję o mianowaniu p. Jacka Janasa na oficjalnego Ambasadora Kampanii Społecznej „Swój do swego po swoje”. Uchwała została przyjęta w drodze głosowania i wchodzi […]

Czytaj więcej

60. Nowy partner SPiR SWOJAK

Pragniemy poinformować, że od dziś oficjalnym partnerem medialnym kampanii społecznej Swój do swego po swoje została gazeta lokalna z Krosna KrosnoSfera. Znajdziecie państwo tam relacje z codziennej działalności Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników „Swojak” oraz wszystko to co dotyczy naszych działań w ramach akcji promowania patriotyzmu konsumenckiego.

Czytaj więcej

58. Komunikat SPiR SWOJAK oraz Instytutu im. Romana Rybarskiego

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK jako podmiot, którego częścią jest think-thank Instytut im. Romana Rybarskiego, informuje, że p. Mariusz Patey nie jest członkiem formalnym Stowarzyszenia (oraz Instytutu). Dlatego też p. Mariusz Patey nie jest uprawniony do działania w imieniu Stowarzyszenia oraz reprezentowania Instytutu, a także nie jest uprawniony do posługiwania się nazwą, wizerunkiem, znakiem oraz […]

Czytaj więcej