72. SPiR SWOJAK popiera protesty rolników!

Jako Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK zdecydowanie stoimy po stronie protestujących rolników. Wprowadzaniu unijnego Zielonego Ładu spowoduje, naszym zdaniem, deindustrializację Europy oraz zdecydowany spadek rentowności dla pracujących gospodarstw. Pamiętajmy również, iż na naszym rolnictwie ciąży wiele unijnych uregulowań, w przeciwieństwie do produktów pochodzących z Ukrainy. W związku z powyższym nie ma mowy o równej konkurencji pomiędzy naszymi państwami.