73. Swojak jako partner konferencji “Podatki – ubezpieczenia – przedsiębiorczość”

Biała Podlaska: III Konferencja Naukowa “Podatki – ubezpieczenia – przedsiębiorczość”.

W dniach 18-20 marca 2024 r. w auli Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II odbyła się III Konferencja Naukowa “Podatki – ubezpieczenia – przedsiębiorczość”. Zorganizowana ona została przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza, Akademię Bialską oraz Polskie Towarzystwo Gospodarcze. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Partnerem głównym konferencji była spółka Vivenge S. A. Pozostałymi wspierającymi wydarzenie byli: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Żabka Polska, Polskie Porty Lotnicze, Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich, Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników Swojak, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Biuro Podróży Mario Presto.

Wydarzenie było dedykowane przede wszystkim przedsiębiorcom zajmującym się zawodowo tematyką prawa podatkowego oraz prawa ubezpieczeń społecznych, a więc doradcom podatkowym, radcom prawnym oraz księgowym. Podczas konferencji nie zabrakło również tematów ważnych dla przedsiębiorców innych branż usługowych
i produkcyjnych, których właściciele borykają się z negatywnymi skutkami zmian legislacyjnych czy podatkowych, jak i nieprzyjaznymi przedsiębiorcom praktykami ZUS lub organów celno-podatkowych.

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchania ciekawych paneli na temat znaczenia uczelni zawodowych dla rozwoju gospodarki regionalnej oraz wykładu Ministra Adama Abramowicza na temat Nowej Polityki Gospodarczej przygotowanej w oparciu o postulaty Rady Przedsiębiorców i Rady Naukowej przy Rzeczniku MŚP. Początek nowej kadencji Sejmu stał się bowiem okazją do pogłębionego dialogu między przedstawicielami rządu  i Parlamentu a środowiskiem przedsiębiorców, w tym zwłaszcza, kluczowego dla polskiej gospodarki, sektora MŚP.

Przedmiotem debat w trakcie konferencji był też m.in. postulat przywrócenia ryczałtowej składki zdrowotnej oraz pytanie, czy system ustalania wysokości płacy minimalnej
w Polsce służy rozwojowi gospodarki. Zastanawiano się ponadto nad przyszłością CPK czy dopuszczalnymi granicami interwencji państwa w ochronę rynku wewnętrznego (na przykładach Chin i Ukrainy). Wykład na temat różnic i podobieństw między skargą kasacyjną a skargą nadzwyczajną wygłosiła prof. Joanna Lemańska, prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

Wkładem Biura Rzecznika MŚP w konferencję były wykłady na temat niezgodnych z Konstytucją Biznesu praktyk ZUS oraz działań Rzecznika MŚP na rzecz ochrony praw przedsiębiorców przed praktyką instrumentalnego wszczynania postępowań karno-skarbowych. Tematem osobnego panelu było zastosowanie zasad Konstytucji Biznesu  w praktyce nakładania na przedsiębiorców sankcji administracyjnych.

Konferencja była okazją do skonsolidowania sektora MŚP oraz zapoznania się  z poglądami i postulatami czołowych polskich ekspertów w dziedzinie prawa i ekonomii.