6. Polacy przeciwko CETA!

W związku z zagrożeniami jakie niosą ze sobą niektóre umowy międzynarodowe, postanowiliśmy dołączyć, jako SPiR SWOJAK, do akcji Polacy przeciwko CETA, organizowanej przez Młodzież Wszechpolską. Warto zadać sobie w tym miejscy pytanie o to, czy zwiększenie przychodów kilku wielkich koncernów w jakiś sposób poprawi dobrobyt przeciętnego Polaka? Czy zwiększenie importu mięsa napompowanego sterydami i hormonami […]

Czytaj więcej

4. Akademia patriotów – partnerstwo

W dniu wczorajszym tj. w sobotę 16 lipca Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK podpisało porozumienie o współpracy instytucjonalnej z Fundacją Akademia Patriotów. Sygnatariuszem porozumienia z ramienia naszego stowarzyszenia był wiceprezes Zarządu Pan Arkadiusz Strembicki, natomiast ze strony naszych nowych partnerów prezes Zarządu Fundacji Akademia Patriotów Pan Zbigniew Jarząbek. Zawarte porozumienie zakłada szeroką współpracę zarówno lokalną […]

Czytaj więcej

2. Rzecznik Prasowy oraz Dział Współpracy i Rozwoju

 Uchwała 7/2016 dotycząca powołania Rzecznika Prasowego Na mocy § 49 ust. 15 Statutu Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK, Zarząd podejmuje decyzję o powołaniu Przemysława Patryka Kicowskiego na funkcję Rzecznika Prasowego stowarzyszenia. Do zadań Rzecznika Prasowego SPiR SWOJAK należy: kształtowanie wizerunku stowarzyszenia, zwłaszcza dbanie o jego prestiż poprzez przygotowywanie i przekazywanie informacji dla mediów w imieniu […]

Czytaj więcej

1. List otwarty do WCz. P. Kukiza

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK                                           Sanok, 05.05.2016 38-500 Sanok   W.Cz. Paweł Kukiz Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej L I S T  O T W A R T Y Szanowny Panie Pawle! Wygląda na to, iż musimy zrobić Panu przykrość. W związku z utworzeniem Stowarzyszenia Rolników i Konsumentów – Kukiz’15, apelujemy do wszystkich zaprzyjaźnionych rolników i przedsiębiorców: Koledzy, nie dajcie się złapać, po raz kolejny, politykom […]

Czytaj więcej