62. Jacek Janas nowym Ambasadorem Kampanii Społecznej „Swój do swego po swoje”

Uchwała 1/2020

dotycząca powołania oficjalnego Ambasadora Kampanii Społecznej

Swój do swego po swoje”

z dnia 18.06.2020

Na mocy § 50 i § 16 Statutu Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK, Zarząd podejmuje decyzję o mianowaniu p. Jacka Janasa na oficjalnego Ambasadora Kampanii Społecznej „Swój do swego po swoje”.

Uchwała została przyjęta w drodze głosowania i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za przyjęciem uchwały głosowały wszystkie osoby obecne na zebraniu.

Prezes Zarządu          Wiceprezes Zarządu

Karol Skorek               Artur Szczepek