2. Rzecznik Prasowy oraz Dział Współpracy i Rozwoju

 Uchwała 7/2016 dotycząca powołania Rzecznika Prasowego Na mocy § 49 ust. 15 Statutu Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK, Zarząd podejmuje decyzję o powołaniu Przemysława Patryka Kicowskiego na funkcję Rzecznika Prasowego stowarzyszenia. Do zadań Rzecznika Prasowego SPiR SWOJAK należy: kształtowanie wizerunku stowarzyszenia, zwłaszcza dbanie o jego prestiż poprzez przygotowywanie i przekazywanie informacji dla mediów w imieniu […]

Czytaj więcej

1. List otwarty do WCz. P. Kukiza

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK                                           Sanok, 05.05.2016 38-500 Sanok   W.Cz. Paweł Kukiz Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej L I S T  O T W A R T Y Szanowny Panie Pawle! Wygląda na to, iż musimy zrobić Panu przykrość. W związku z utworzeniem Stowarzyszenia Rolników i Konsumentów – Kukiz’15, apelujemy do wszystkich zaprzyjaźnionych rolników i przedsiębiorców: Koledzy, nie dajcie się złapać, po raz kolejny, politykom […]

Czytaj więcej